Menu
  • Translate
Home Page

Criw Cymraeg

Croeso i'r Tudalen Criw Cymraeg

Welcome to the Criw Cymraeg's Page

Our meetings will start on Wednesday, the 28th September, and then will be every Thursday until the 20th October. The dates and times are listed on the website calendar. 

Siarter Iaith ~ The Language Charter

The objective of the Language Charter is to provide a clear framework, which can be used to promote and increase the use of Welsh by children in a whole school context. In a nutshell, the Charter’s main aim is to promote a strong Welsh ethos in our school and to provide a range of enriching activities that propel the children to enjoy learning Welsh.

 

The Language Charter exhorts participation from every member of the school community, and members of the school workforce and council, the pupils and their parents, school governors and the wider community are all encouraged to take full ownership of it. The Criw Cymraeg (Welsh Crew) are instrumental in leading and driving the Language Charter forward at Abernant Primary.

 

The Criw Cymraeg in Abernant have led the school to achieve the bronze award of the Siarter Iaith. Our next mission is to achieve the silver award.

 

Criw Cymraeg ~ Beth rydyn ni'n gwneud ~What we do


As Criw Cymraeg, we have given ourselves the following job description…

  • Promote a Welsh ethos in Abernant Primary School by encouraging learners to speak Welsh;
  • Lead y Gawasnaeth Cymraeg / Welsh assemblies;
  • Decide the cwestion Cymraeg for the week and share it in our gwasanaeth and on Facebook, Twitter and the school website;
  • Implement Cymraeg Campus and gather evidence to achieve our school targets;
  • Set and judge competitions to promote the Welsh language and culture in our school;
  • Teach Welsh games on the yard.

Seren yr Wythnos

 

Da iawn i Eva a Sebastian am siarad Cymraeg yn amser chwarae.

 

 

Daf y Ddraig Coch will be spending the week with Blwyddyn 5 a 6 as they won the most Tocyn Iaith.

Da iawn pawb.  

Criw Cymraeg

Still image for this video

Hwyl a sbri gyda Rhys o'r Urdd.

Mae Criw Cymraeg yn ddysgu gemau newydd i warae gyda pawb yn amser chwarae.

Diolch i Rhys a Darcy.

The Criw Cymraeg had a great time today learning new games, lots of Welsh and leadership skills with Rhys and Darcy from Urdd RCT.

How can I help my child?

Sut allaf helpu fy mhlentyn?

 

Welsh Phrases / Ymadroddion Cymraeg:

 

 

Days of the Week - Dyddiau'r Wythnos

 

 Monday   -      Dydd Llun

 Tuesday   -     Dydd Mawrth

 Wednesday -  Dydd Mercher

 Thursday   -    Dydd Iau

 Friday  -         Dydd Gwener

 Saturday        Dydd Sadwrn

 Sunday  -        Dydd Sul

 

Misoedd – Months of the Year

 

  Ionawr   –   January

  Chwefror  –  February

  Mawrth   –   March

  Ebrill   –     April

  Mai   –       May

  Mehefin   –  June

  Gorffennaf – July

  Awst   –     August

  Medi   –     September

  Hydref  –    October

  Tachwedd   – November

  Rhagfyr   -  December

 

 

  Penblwydd Hapus            Happy Birthday

  Nadolig Llawen                Happy Christmas

  Blwyddyn Newydd Dda    Happy New Year

  Pasg Hapus                      Happy Easter

 

   

    1 - un,

    2 - dau,

    3 - tri,

    4 -  pedwar,

    5 - pump, 

    6 - chwech,

    7 - saith,

    8 -  wyth,

    9 -  naw,

   10 - deg

 

 

  Eisteddwch           Sit

  Sefwch                 Stand

  Ewch                     Go

  Dewch                   Come

 

 

Mae hi’n amser…..chwarae / cinio / mynd adref / cofrestr / tacluso.

  It’s…… playtime / dinnertime /   home time / register /  tidy up time.

 

 

  Bore da              Good morning

  Prynhawn da       Good afternoon

  Noswaith dda     Good evening

  Nos da               Good night

  Hwyl fawr          Good Bye

 

 

  Pwy wyt ti?/Be ydy d’enw di?  

  Who are you/What’s your name?

 

   ……… ydw i     

   I’m ………

 

 

  Sut wyt ti?                     How are you?

 

  Dw i'n...

  Bendigedig / Gwych        Fantastic

  Da iawn diolch                Very well thanks

  Ofnadwy                        Terrible

  Wedi blino                     Tired

  Hapus/trist                    Happy/sad

 

Porffor, •Llwyd, •Brown, Oren, Coch, 

Glas, Gwyrdd, Melyn, Du, Pinc

Top